Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Rozhodnutie si môžte pozrieť v priloženom dokumente.

V súvislosti s usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí a žiakov, zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného COVID-19 prerušuje vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3.2020 zriaďuje Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Na Hôrke 30, Nitra krízový štáb v škole v zložení: V súvislosti s usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí a žiakov, zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného COVID-19 prerušuje vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3.2020 zriaďuje Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Na Hôrke 30, Nitra krízový štáb v škole v zložení: V súvislosti s usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí a žiakov, zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného COVID-19 prerušuje vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3.2020 zriaďuje Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Na Hôrke 30, Nitra krízový štáb v škole v zložení:

Zvonenie
Piatok 09.06.2023
1. hodina
08:00 - 08:45
2. hodina
08:50 - 09:35
3. hodina
09:50 - 10:35
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
12:15 - 13:00
6. hodina
13:05 - 13:50
7. hodina
13:55 - 14:40
Kalendár
máj
24
Výlet (2.-4.ročník)
24.05.
máj
30
Výlet (0.-1. ročník)
30.05.
jún
06
Výlet (5.-9. ročník)
06.06.
jún
13
Fotenie
13.06.
jún
01
Deň detí
01.06.
jún
02
MDD-Športový deň
02.06.