Kontakt

Kontakt

Kontakty

Meno školy

Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Email školy

logoskola@logoskola.sk

Email zástupkyňa

zastupkyna@logoskola.sk

Email výchovná poradkyňa

vychovnyporadca@logoskola.sk

Telefón

037 / 651 611 4
0907 733 482
0903 733 482

Adresa školy

Na Hôrke 30, Nitra
Slovakia

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok 12:30 - 14:00

Jedáleň

037/773 29 65
0903 418 699

 

Zvonenie
Pondelok 26.02.2024
1. hodina
08:00 - 08:45
2. hodina
08:50 - 09:35
3. hodina
09:50 - 10:35
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
12:15 - 13:00
6. hodina
13:05 - 13:50
7. hodina
13:55 - 14:40
Kalendár
marec
04
Jarné prázdniny
04.03.
marec
28
Veľkonočné prázdniny
28.03.
máj
01
Sviatok
01.05.
máj
08
Sviatok
08.05.