Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania

Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušujeme vyučovanie v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane). Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušujeme vyučovanie v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane). Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušujeme vyučovanie v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane).

Zvonenie
Pondelok 26.02.2024
1. hodina
08:00 - 08:45
2. hodina
08:50 - 09:35
3. hodina
09:50 - 10:35
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
12:15 - 13:00
6. hodina
13:05 - 13:50
7. hodina
13:55 - 14:40
Kalendár
marec
04
Jarné prázdniny
04.03.
marec
28
Veľkonočné prázdniny
28.03.
máj
01
Sviatok
01.05.
máj
08
Sviatok
08.05.